Privacybeleid

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring voor deze website
Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

 

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen.

 

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

 

Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

 

De informatie die u via de website aan Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Bijvoorbeeld omdat Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV uw gegevens doorgeeft aan een land buiten de EER zullen wij er voor de doorgifte eerst op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.
 
Uw rechten 
U heeft het recht Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Aanpassen Privacy/Cookie policy 
Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV behoudt zich het recht voor deze Privacy/cookie verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. 
 
Bel ons

0186-847370 of 06-4221 4101
 

Stuur een email

cv@carinavrieling.nl
 

Kantoor

Laan van Moerkerken 35
3271 AH Mijnsheerenland