Onterven kind

Kan ik een kind onterven?
De vraag of een kind onterven kan worden, wordt veel gesteld. Het antwoord op de vraag is ja: een ouder kan kinderen onterven. Door het onterven van een kind is dit kind geen wettelijke erfgenaam van de overleden ouder.

Hoe een kind onterven
In beginsel worden de kinderen als erfgenaam geroepen tot de nalatenschap samen met de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot. Wilt u een kind onterven dan zult u dus een testament moeten opmaken, waarin u de onterving van het kind vastlegt. Zonder testament is het niet mogelijk een kind te onterven.

Onterven kleinkind
U kunt ook een kleinkind onterven door dit in uw testament vast te leggen. In beginsel erft een kleinkind natuurlijk niet: pas als de ouder van het kleinkind is vooroverleden of de ouder de nalatenschap verwerpt, erft het kleinkind. Het is dus per situatie verschillend of het onterven van een kleinkind nodig of wenselijk is. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om hierover van gedachten te wisselen. . . Echtgenoot onterven Zoals hierboven beschreven zal de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot erven, samen met de kinderen. Als u een echtgenoot wilt onterven, moet u dus ook een testament opmaken. Zonder testament is de echtgenoot niet onterfd en deelt hij dus mee in de nalatenschap.

Onterven ouders
Pas als er geen echtgenoot en/of kinderen zijn, bepaalt boek 4 BW dat de ouders erven samen met de broers en zussen van de erflater. Is er een echtgenoot en/of kinderen dan hoeft het onterven van ouders in beginsel dus niet te worden vastgelegd in een testament. De kans bestaat natuurlijk altijd dat een echtgenoot en de kinderen vooroverlijden en de ouders dus toch de wettelijke erfgenamen worden, samen met de broers en zussen: onterven van ouders vastleggen in een testament kan dus toch wenselijk zijn.

Onterven kinderen en opeisen kindsdeel
De wetgever heeft niet zo ver willen gaan dat een onterven kind niets uit de erfenis ontvangt en heeft een onterven kind het recht op een legitieme portie gegeven. Voor een toelichting over het onterven van kinderen en het opeisen van hun legitieme portie verwijs ik naar mijn Blog “De legitieme portie – het kindsdeel”.

Bovenstaand hebben wij zeer beknopt aangegeven dat de mogelijkheid bestaat kinderen, kleinkinderen, de echtgenoot en ouders te onterven. Wij raden u daarom aan contact met ons op te nemen als u overweegt om (één van) deze personen te onterven: juridisch advies is in een dergelijke situatie onontkoombaar als u uw wensen goed wilt vastleggen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *