NSW landgoed niet in Nederland

Status van Natuurschoonwet-landgoed van een niet in Nederland gelegen onroerende zaak Een landgoed kan onder de rangschikking van de Natuurschoonwet 1928 komen ook al is de onroerende zaak niet in Nederland gelegen. De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën hebben dat besloten indien het landgoed aan bepaalde voorwaarden voldoet. De goedkeuring geldt per 18 december 2014 en zal nog in een wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 worden opgenomen.

Aanleiding voor de aanwijzing van in het buitenland gelegen landgoederen is het arrest van het Hof van Justitie EU (nummer C-133/13 (V-N 2015/8.17), waarin is geoordeeld dat een onroerende zaak onder voorwaarden ook als landgoed onder de Natuurschoonwet 1928 kan worden gerangschikt indien het landgoed weliswaar buiten Nederland is gelegen maar wel een onderdeel is van het Nederlands cultureel erfgoed. Met het land waar het landgoed is gelegen, dient een  uitwisseling van gegevens en inlichtingen te zijn geregeld.

Bron: Besluit d.d. 8 september 2015, nummer BLKB 2015/1169M

U kunt natuurlijk altijd contact met mij opnemen om te informeren of uw buitenlandse landgoed in aanmerking kan komen voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *