Het fiscaal juridische speelveld is ingewikkeld en verandert jaarlijks. Onze advisering richt zich met name op schenk-en erfbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Wij zijn bovendien gespecialiseerd in landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en Algemeen nut beogende instellingen. Natuurlijk voeren wij ook bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Belastingdienst. Alle deze onderdelen komen samen in onze advisering over estate planning.

Overweegt u vermogen over te hevelen naar een volgende generatie, bent u nieuwsgierig hoe u bedrijfsvermogen kunt doorschuiven, heeft u een landgoed of ander vermogen waarover u fiscaal advies wilt inwinnen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hieronder een (niet limitatieve) opsomming van onze werkzaamheden op het gebied van belastingrecht:

 • vermogensplanning/estate planning
 • advies over landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928
 • advies over- en aan Algemeen nut beogende instellingen
 • overdracht onderneming
 • overdracht vermogen aan de volgende generatie
 • (belastingvrije) schenkingen
 • (belastingvrije) vererving
 • aangifte erfbelasting
 • advies m.b.t. inkomstenbelasting bijv. eigen woningregeling of persoonsgebonden aftrek
 • aangifte inkomstenbelasting
 • advies over overdrachtsbelasting

Natuurlijk hebben wij hierboven niet alle situaties kunnen beschrijven: neem contact met ons op om te informeren of wij u kunnen helpen.