Landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928

Natuurschoonwet 1928
De Natuurschoonwet 1928 stelt het landgoed centraal. De Natuurschoonwet 1928, ook wel afgekort als NSW, heeft het doel om in Nederland landgoederen te behouden en natuurschoon te creëren. Om dit doel te bereiken kan een landgoedeigenaar gebruik maken van verschillende belastingvoordelen.

Definitie NSW-landgoed
Oppervlakte landgoed en percentage natuurschoon Het is een misverstand dat alleen oude, monumentale onroerende zaken als landgoed kunnen worden aangemerkt. Ook nieuwe landgoederen kunnen onder de Natuurschoonwet 1928 worden ‘gerangschikt’ als de onroerende zaak aan de voorwaarden van de Natuurschoonwet 1928 en het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 voldoet.

Eén van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de onroerende zaak minimaal 5 hectare groot moet zijn, een andere voorwaarde is dat de onroerende zaak met een minimaal percentage van bebossing of natuur is bedekt. Overigens geldt op iedere voorwaarde wel een uitzondering dus het loont altijd de moeite om hierover advies bij ons in te winnen!

Openstellen publiek?
Er wordt wel gedacht dat een voorwaarde is dat een NSW-landgoed opengesteld moet zijn voor publiek, maar dit is gelukkig geen vereiste. Slechts als de landgoedeigenaar gebruik wil maken van de belastingvoordelen voor de schenkbelasting en/of erfbelasting, kan (maar het hoeft nog steeds niet) ervoor worden gekozen het NSW-landgoed voor het publiek open te stellen.

Aanvraag beschikking Natuurschoonwet landgoed
Als een onroerende zaak aan de voorwaarden voldoet om een NSW-landgoed te zijn, kan een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (tot 1 januari 2014 was dit Dienst Regelingen). Overigens geldt dat niet alleen de eigenaar van een landgoed, maar ook een erfpachter of vruchtgebruiker de rangschikking als NSW-landgoed kan aanvragen.

Belastingvrijstellingen
Kwalificeert een landgoed eenmaal als een NSW-landgoed dan kan de eigenaar van het landgoed gebruik maken van verschillende belastingvoordelen. Er gelden belastingvoordelen voor de schenkbelasting en erfbelasting, voor de overdrachtsbelasting, voor de heffing van inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en voor de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen. Dankzij de vele belastingvoordelen kan een landgoed zonder heffing aan een volgende generatie worden overgedragen. Wist u dat u zelfs al gebruik kunt maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting vóórdat de beschikking NSW-landgoed is afgegeven en vóórdat u formeel eigenaar bent van het landgoed?

NSW-specialist
Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren over Natuurschoonwet-landgoederen. Bent u eigenaar van een NSW-landgoed of bent u nieuwsgierig geworden of ook u eigenaar kunt worden van een nieuw landgoed? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij informeren u graag verder over Natuurschoonwet-landgoederen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *