Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de op de website geplaatste content, berusten bij Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV of bij derden die toestemming hebben gegeven voor plaatsing van de content op de website. Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, foto’s en grafische elementen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te deeplinken, te decompileren of op andere wijze te gebruiken, te exploiteren of aan een derde beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.