Carina Vrieling belastingadvies & advocatuur is gespecialiseerd in erfrecht en estate planning, waaronder landgoederen. Wij wikkelen bijvoorbeeld nalatenschappen af en staan klanten bij als daarover geschillen zijn ontstaan. Fiscaal adviseren wij klanten over vermogensplanning om bijvoorbeeld schenk- en erfbelasting te besparen of vermogen ‘veilig’ aan een volgende generatie over te dragen. Carina Vrieling is tevens specialist op het gebied van landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en Algemeen nut beogende instellingen.

Wij zijn betrokken, praktisch ingesteld, flexibel en hanteren scherpe tarieven. Neem gerust contact op om te informeren of wij u kunnen helpen.

Erfrecht-zaken zijn emotionele zaken. Kenmerkend voor onze dienstverlening is onze betrokkenheid. Wij weten als geen ander binnen de kaders van het erfrecht een zorgvuldige afwikkeling van  belangen te realiseren. Wij zijn altijd duidelijk over uw kansen, streven naar een passende oplossing en verliezen het menselijke aspect nooit uit het oog. Wij zijn daarnaast ook belastingadviseur; een pluspunt waarvan wij ons onderscheiden ten opzichte van andere (erfrecht-) advocaten.

U kunt o.a. bij ons terecht voor de volgende onderwerpen:

Erfrecht:

 • afwikkeling van nalatenschappen
 • hulp bij keuze aanvaarding en verwerping
 • wettelijke verdeling
 • legaten en lasten
 • de vereffening
 • advies over een testament
 • vervullen of hulp bij de executeursfunctie
 • de functie van afwikkelingsbewindvoerder
 • opeisen legitieme portie
 • procederen bij geschil over een nalatenschap
 • uitoefenen wilsrechten
 • huwelijskvermogensrecht

Belastingrecht:

 • vermogen overdragen naar de volgende generatie
 • (belastingvrij) schenken
 • (belastingvrije) vererving van een nalatenschap
 • advies over bedrijfsopvolging
 • commanditaire vennootschappen
 • fondsen voor gemene rekening
 • landgoederen in de zin van de NSW 1928 en de herstructurering ervan
 • advies over- en aan Algemeen nut beogende instellingen
 • aangifte erfbelasting
 • vragen op gebied van inkomstenbelasting
 • advies over overdrachtsbelasting