Het erfrecht en belastingrecht verandert jaarlijks. Het is daarom belangrijk dat uw testament aan de laatste stand van zaken voldoet. Wie handelt uw nalatenschap af? Blijft de langstlevende goed verzorgd achter? Hoeven uw erfgenamen niet te veel erfbelasting te betalen over uw erfenis? Worden de belastingvrijstellingen wel goed benut? Wat gebeurt er met de erfenis als de langstlevende in een AWBZ-instelling terecht komt? Kunnen de erfgenamen nog zelf kiezen hoe ze de erfenis verdelen als u bent overleden? Het zijn allemaal vragen waar wij een antwoord op hebben.

Deze antwoorden kunnen door een wetswijziging of rechterlijke uitspraak alleen wel veranderen. Wij checken daarom gratis voor u of uw testament nog up to date is, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken of uw erfenis na uw overlijden wel volgens uw laatste wensen aan de juiste erfgenamen toekomt en onder de juiste voorwaarden. Wij zijn dankzij onze ervaring op het gebied van testamenten en de afhandeling van nalatenschappen erfrecht-deskundige. En dankzij onze kennis van het belastingrecht kunnen wij ervoor zorgen dat uw erfenis op een fiscaal gunstige manier aan uw erfgenamen kan toekomen zonder dat er meer belasting is verschuldigd dan nodig.

Voelt u zich dus vrij om uw testament vrijblijvend door ons te laten checken. Dit doen wij gratis. Wij bespreken altijd eerst onze bevindingen over het testament met u. Afhankelijk van dit gesprek kunt u besluiten of wij u verder zullen adviseren hoe u uw erfenis op betere wijze kan laten vererven en dan pas brengen wij u onze kosten in rekening.

Wist u dat in 2003 het erfrecht ingrijpend is gewijzigd? En dat er in 2010 grote veranderingen in de Successiewet 1956 zijn doorgevoerd? Als uw testament nog van voor deze jaren is, is het zeker de moeite om ons uw testament te laten checken. Dus neem gerust contact met ons op!