Wij krijgen vaak te horen dat de kinderen geen ruzie zullen krijgen. Helaas merken wij dat het toch anders kan gaan. Wij staan klanten bij als zij hun legitieme portie willen opeisen of als zij over de verdeling van een nalatenschap willen (moeten) procederen.

Na een overlijden kunnen wij ook helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap bijvoorbeeld door een executeur of afwikkelingsbewindvoerder te adviseren.

De zaken vooraf goed regelen is dus belangrijk; ook op dit vlak richt zich onze dienstverlening. Wij adviseren over testamenten en de verdeling. Zeker indien er sprake is van een tweede huwelijk, halfbroers- en zussen en/of stiefkinderen is het bijna noodzakelijk de zaken vooraf goed te regelen door kundig advies in te winnen.

Daarbij letten wij er ook op of uw erfgenamen niet teveel erfbelasting hoeven te betalen. Wellicht kan tijdens leven al vermogen worden overgedragen. Voor een directeur-grootaandeelhouder geldt daarbij om afrekening over zijn aanmerkelijk belang te voorkomen en of het stemrecht op aandelen goed is geregeld. Mede dankzij onze kennis op het gebied van belastingrecht hebben wij op dat vlak een streepje voor op andere erfrecht-advocaten.

Hieronder een (niet limitatieve) opsomming van onze werkzaamheden op het gebied van erfrecht:

 • Adviseren of en zo ja hoe een erfenis moet worden aanvaard;
 • Opmaken van een boedelbeschrijving;
 • Berekenen van de legitieme portie;
 • Opeisen van de legitieme portie;
 • Het vaststellen van de geldvordering(en) van de kind(eren) op de langstlevende;
 • Adviseren over- of optreden als vereffenaar van de nalatenschap;
 • Adviseren van- op optreden als executeur in nalatenschap;
 • Het uitoefenen van wilsrechten;
 • Procederen over de verdeling van een erfenis;
 • Procederen over de uitleg van een testament;
 • Opmaken van de aangifte erfbelasting;
 • Adviseren over plaatsvervulling indien een erfgenaam is vooroverleden;
 • Adviseren over de behandeling van stiefkinderen met betrekking tot een erfenis;
 • Vernietigen of nietig laten verklaren van een testament;
 • Advies over de vordering op de langstlevende in verband met opname in een AWBZ-instelling;
 • Benoeming als vereffenaar door de rechtbank in geval van vereffening van de nalatenschap;
 • Advies aan schuldeisers van de nalatenschap in geval van een negatieve nalatenschap;
 • Adviseren over verdeling van de erfenis.

Natuurlijk hebben wij hierboven niet alle situaties kunnen beschrijven: neem contact met ons op om te informeren of wij u kunnen helpen.