Erfbelasting navorderen over buitenlands vermogen na twaalf jaren niet meer mogelijk

De nalatenschap van een mevrouw die op 29 december 1998 was overleden vererfde naar haar enige erfgenaam. In de nalatenschap zat onder andere een tegoed op een Zwitserse bankrekening. De erfgenaam deed in 1999 aangifte successierecht (erfbelasting), maar vermelde niet het buitenlandse vermogen van ruim 300.000 euro. In februari 2014 deed de erfgenaam alsnog melding van het eerder niet aangegeven buitenlandse vermogen in het kader van de inkomstenbelasting door middel van een “verklaring vrijwillige verbetering”. De Belastingdienst legde tegelijkertijd een navorderingsaanslag voor successierecht/ erfbelasting op. Rechtbank Gelderland oordeelde dat de onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting van artikel 66 lid 3 Successiewet 1956 niet geldt voor nalatenschappen waarvoor de bevoegdheid tot navordering op 1 januari 2012 al was verstreken. Dit betekent dat de bevoegdheid tot navordering erfbelasting nog aanwezig moet zijn ten tijde van de inwerkingtreding van de bepaling en dus op 1 januari 2012. Uit de parlementaire geschiedenis volgt evenmin dat de wetgever bedoeld heeft om onbeperkte terugwerkende kracht aan de regeling te verlenen, in die zin dat ook in de gevallen waarin de navorderingsbevoegdheid erfbelasting al was vervallen op 1 januari 2012 die bevoegdheid zou herleven. De rechtbank vernietigde de navorderingsaanslag successierecht/ erfbelasting.

Rechtbank Gelderland, 3 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6628

Heeft u ook een navorderingsaanslag erfbelasting ontvangen en bent u benieuwd of de navorderingstermijn erfbelasting wellicht is verstreken? Neemt u vrijblijvend contact op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *