Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website hebben wij de uiterste zorg besteed. Carina Vrieling Belastingadvies & Advocatuur BV sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen en de schade, voorvloeiende uit of verbandhoudende met informatie die, ondanks onze zorg, nochtans onvolledig of onjuist is. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website deugdelijk functioneert. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg het disfunctioneren van de website. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade die voortvloeien of dreigen voort te vloeien uit, of in enig opzicht verband houden met het gebruik of het gebruikt hebben van de website, waaronder mede wordt verstaan het niet of niet geheel kunnen gebruiken daarvan.