De legitieme portie – het kindsdeel

Wat is de legitieme portie? “Legitieme portie” en “kindsdeel” zijn verschillende termen die nogal eens door elkaar worden gebruikt. Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is een kind te onterven, zie mijn andere Blog “Kind onterven”. Heeft een ouder besloten een kind te onterven, dan kan het kind veelal zijn legitieme portie opeisen.

Hieronder beschrijven wij zeer beknopt hoe een legitieme portie wordt berekend en hoe een kind zijn recht op het legitieme portie kan opeisen. Wij raden u aan om altijd in een dergelijke situatie contact met ons op te nemen. Iedere situatie is namelijk anders en de juridische gevolgen voor de legitieme portie verschilt daarom per geval. Wij informeren u graag!

Berekenen legitieme portieDe berekening van de legitieme portie is niet altijd even eenvoudig. Als hoofdregel geldt dat het breukdeel van het kindsdeel op de helft wordt gesteld. Vervolgens moet de legitieme portie worden gedeeld door het aantal personen die de erflater achterlaat. Een simpel voorbeeld: A is getrouwd met B en samen hebben zij drie kinderen (C, D en E). Als A overlijdt, heeft ieder kind in beginsel dan een legitieme portie van: 1/2 (de helft) * 1/4 (vier personen die worden achtergelaten) = 1/8e. Uiteraard is iedere geval anders en kan de berekening van de legitieme portie behoorlijk ingewikkeld zijn. Voelt u zich vrij contact met ons op te nemen om de legitieme portie te berekenen.

Waarover wordt de legitieme portie berekend?
Als het breukdeel vaststaat, moet worden bepaald over welke waarde de legitieme portie wordt berekend, dit wordt de legitimaire massa genoemd. Het voert in het kader van dit Blog te ver om in te gaan hoe de legitimaire massa wordt vastgesteld, omdat dit afhankelijk is van giften, erfrechtelijke verkrijgingen en eventuele imputatie. Wij informeren u hierover natuurlijk graag verder.

Opeisen legitieme portie
De wet bepaalt dat de legitieme portie pas zes maanden na overlijden opeisbaar is. De erflater kan echter daarnaast zelf bepalen dat een legitieme portie pas opeisbaar is als bijvoorbeeld de langstlevende is overleden. De legitieme portie is altijd een vordering in geld: een onterven kind kan dus nooit goederen uit de erfenis verkrijgen, maar slechts een geldbedrag.

Hoe legitieme opeisen
Een kind kan zijn legitieme portie opeisen door zijn vordering in te dienen bij de gezamenlijke erfgenamen of de langstlevende. Ons kantoor heeft ervaring met zowel het opeisen van de legitieme portie als het ontvangen door de erfgenamen of de langstlevende van de vordering van de kinderen ter hoogte van hun kindsdeel. Graag staan wij u juridisch bij in een dergelijke situatie.

Legitieme portie kleinkind
Het opeisen van de legitieme kan alleen door afstammelingen van de erflater die “door de wet als erfgenaam worden geroepen”. Dit kan ook door plaatsvervulling, waarmee wordt bedoeld dat een kleinkind de plaats van de afstammeling kan opvullen. Wij raden u aan in deze situatie altijd contact met ons op te nemen omdat het recht op een legitieme portie van een kleinkind afhankelijk is van de betreffende situatie, bijvoorbeeld of de nalatenschap is verworpen.

Legitieme portie stiefkind
Zoals hierboven beschreven kunnen alleen afstammelingen een kindsdeel opeisen. Een stiefkind is geen afstammeling, ook niet als hij door de erflater in zijn testament wel als eigen kind in de verdeling wordt betrokken. Een stiefkind heeft dus geen recht op een kindsdeel. Let op: als er sprake is van gelijkgestelde stiefkinderen kan het voor de biologische kinderen in sommige gevallen voordeliger zijn om

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *